Målgrupper       Tilbud & Bestilling       Adresse/Kart       Ultralydbilder       FAQ       Diverse     
Ventetid i januar 2018


Jeg har permisjon frem til 01.09.18 grunnet andre gjøremål. Fra 01.09.18 vanlig virksomhet Mye nytt når det gjelder aktiv trening og behandling av lidelser i senevev. Grundig diagnostikk. Tverrfaglig vurdering. Stor vekt på egen trening.

. Mye nytt med dry needling og hydrodilatasjon for å unngå kortisonbruk i størst grad. Trening etter "mechanobelastningsprinsippet" (Karim Khan). Dette balansert mot medisinsk treningsterapi. Hyaluronsyre ved enkelte former for artrose. Treningsveiledning. Det arbeides i stor grad tverrfaglig med flinke terapeuter i ulike speialiteter. Mye nytt fra avansert kurs Mayo Clinic i USA sommeren 2011, 2012 og 2013 og fra Barcelona februar 2012 og 2013. Tar undervisningsoppdrag og kursvirksomhet. Mulig å hospitere her ved klinikken. Foredrag og bilder legges ut som PDF filer på denne siden. Utstyr av topp klasse. Det beste innen ultralydutstyr brukes. Helt oppdaterte teknikker. NB Her vektlegges: God tid for pasienten til å legge frem problemet, grundig undersøkelse og veiledet behandling som også er tverrfaglig og kognitiv ved behov. Videre oppfølging ved behov og ønske hos egen lege eller her. Rask tilbakemelding (epikrise) til egen lege. Elektroniske epikriser og henvisning til de legekontorer som er koblet opp.
  tilbake 31. Jan 2007 - 15:17
 


Søk
© herlof harstad 2018

utviklet av webindustri.no