www.spesialistpraksis.no > Nyheter

Nytt og ventetid!


Dry needling ved senelidelser kombinert med egen trening og adekvat informasjon er meget lovende. Trening etter mechanoprinsippet (Karim Khan). Da minimal bruk av kortison. Ny algoritme (planoppsett) ved senelidelser. Vurdering av sklerosering med Polidokanol. Ventetid ca 1 uke etter mottatt søknad (september 2018). Første gangs injeksjon i f. eks. skulder og en rekke andre steder kan med fordel settes av egen lege. Dette gjør at pasienten får raskere behandlng. Skader og øyeblikkelig hjelp kan mottas direkte her ved klinikken. Telefontid er nå utvidet til alle dager mandag t.o.m. torsdag som en prøveordning (NB telefon kan være koblet ut da det ikke er mulig å betjene den pg sterile injeksjoner og andre behandlinger).

Behjelpelig med kurs og undervisning innen fysikalsk medisin, muskel-skjelett ultralyd diagnostkk samt intervensjner som utralydstyrt injeksjon, aspirasjon, dry needling, hydrodilatasjon og kalkutskylling. Muligheter for hopspitering her Underviser forøvrig i undersøkelse og behandling / trening av skulderproblemer (tverrfaglig - samlokalisering). Samarbeider med dyktige fysioterapeuter i nye lokaler i 3. etasje Pyramiden (tverrfaglig når prakisk). Heis og god tilgjengelighet! Godt samarbeid med andre legespesialister i Norge og i utlandet (spesielt Sverige, Danmark og USA). Samtlige ultralydundersøkelser og intervensjoner er loggført siden oppstart med ultralyd diagnostikk og intervensjon i 1999. Dette omfatter mange tusen behandlinger. Egenandel kr 980. Ultralydveiledet intervensjon kan utgjøre et tillegg på kr 920. Dessverre dekkes ikke behandlingen av Helfo.

www.spesialistpraksis.no, 24. Jan 21