www.spesialistpraksis.no > Nyheter

Ventetid i januar 2018


I januar 2018 er ventetiden ca 1 uke. Er det for lenge å vente, vennligst ta kontakt med egen lege. Øyeblikkelig help ved idretts- og aktivitetsrelaterte skader uten ventetid. Pasienter kan ta direkte kontakt, men ofte raskere med henvisning. Da også bedre "sammenheng" i behandlingen. Begrenset telefontid grunnet arbeid og behandling. Mye nytt når det gjelder aktiv trening og behandling av lidelser i senevev. Grundig diagnostikk. Tverrfaglig vurdering. Stor vekt på egen trening.

. Ventetid er i januar 2018 ca 1 uke. Mye nytt med dry needling og hydrodilatasjon for å unngå kortisonbruk i størst grad. Trening etter "mechanobelastningsprinsippet" (Karim Khan). Dette balansert mot medisinsk treningsterapi. Hyaluronsyre ved enkelte former for artrose. Treningsveiledning. Det arbeides i stor grad tverrfaglig med flinke terapeuter i ulike speialiteter. Mye nytt fra avansert kurs Mayo Clinic i USA sommeren 2011, 2012 og 2013 og fra Barcelona februar 2012 og 2013. Tar undervisningsoppdrag og kursvirksomhet. Mulig å hospitere her ved klinikken. Foredrag og bilder legges ut som PDF filer på denne siden. Utstyr av topp klasse. Det beste innen ultralydutstyr brukes. Helt oppdaterte teknikker. NB Her vektlegges: God tid for pasienten til å legge frem problemet, grundig undersøkelse og veiledet behandling som også er tverrfaglig og kognitiv ved behov. Videre oppfølging ved behov og ønske hos egen lege eller her. Rask tilbakemelding (epikrise) til egen lege. Elektroniske epikriser og henvisning til de legekontorer som er koblet opp.

www.spesialistpraksis.no, 19. Feb 18